O nás

O organizaci:

Dogpoint o.p.s. je obecně prospěšná společnost zabývající se aktivní pomocí především opuštěným a týraným psům.
Nespoléháme se pouze na dary, ale snažíme se také svou snahou a aktivitami získávat finance na chod celé organizace. Mezi něž patří i provozování tohoto charitativního e-shopu.
Veškerý výtěžek z prodeje jde přímo na chod organizace.

Provozovatel charitativního eshopu:

Provozovatelem charitativního e-shopu je právnická osoba Dogpoint o.p.s. se sídlem Milánská 452, Praha 15, 109 00, IČ: 22887253

Evidence prodeje:

Na veškerý nákup v tomto obchůdku Vám vystavíme fakturu a tyto prodeje jsou řádně evidovány pro finanční úřad. Organizace Dogpoint je přihlášena na finanční úřadě na Praze 10 a získávání financí vlastní činností je zakotveno i v zakládací listině obecně prospěšné společnosti.

Účet charitativního eshopu:

Pro účely charitativního e-shopu je zřízen samostatný účet, jehož vlastníkem je Dogpoint o.p.s. Tento účet je vyúčtováván samostatně jako vedlejší činnost a je oddělen od ostatních účtů organizace.
č.ú: 2900371084/2010 (Fio banka a.s.)